Kategorisierte Anzeige


Allgemein

Wann Anlass Wo
03.02.2018 - 09.02.2018 Drummeli 2018
08.02.2018 20:00 - 22:00 gmeinsami Iebig Stamm/AG - Muba Entrée Muba (Rolltreppe)
19.02.2018 - 21.02.2018 Fasnacht
17.03.2018 - 18.03.2018 Ski-Weekend

Stamm

Wann Anlass Wo
17.01.2018 19:00 - 22:00 Dambuure CLS Spezialiebig Spalekäller
18.01.2018 19:30 - 21:30 Charivari Bühneproob Volkshus
19.01.2018 18:00 - 23:00 Charivari Hauptproob Volkshus
20.01.2018 13:00 - 18:00 Charivari Generalproob Volkshus
20.01.2018 20:00 - 23:00 Charivari - Première
21.01.2018 - 03.02.2018 Charivari
15.02.2018 20:00 - 23:00 Pfyffermarschiebig Stamm
04.03.2018 Bummel Stamm
15.03.2018 20:00 - 22:00 Lämpesitzig Stamm
07.06.2018 20:00 - 22:00 GV Stamm

Jungi Garde

Wann Anlass Wo
25.01.2018 18:15 - 19:45 Gosdymaaprob JG Theodorsschulhaus
28.01.2018 14:00 - 16:30 Marschyebig JG Langi Erle Tramstation Eglisee
01.02.2018 18:30 - 20:00 Marschyebig JG Langi Erle Tramstation Eglisee
08.02.2018 18:30 - 19:15 Goschdymusgoob/Fasnachtssitzig JG Theodorsschulhaus
11.02.2018 13:30 - 16:30 Allschwilerfasnacht - Umzug Ändstation Tram 6 Allschwil
11.03.2018 10:00 - 22:00 Bummel Jungi Garde
15.03.2018 18:30 - 20:00 Lämpesitzig JG Cliquekäller
22.03.2018 18:30 - 20:00 Info-/Schnupperobe neui Jungi Rolli Cliquekäller
12.04.2018 19:30 - 20:00 Iebigssstart JG Cliquejoor 2018/19

Alti Garde

Wann Anlass Wo
25.01.2018 BRAG Marschiebig Richtig Seemannskäller ( Mail beachten )
01.02.2018 BRAG Marschiebig Richtig Dreiroosebrugg ( Mail beachten )
10.02.2018 BRAG Daamemarschiebig findet nicht statt !!
10.03.2018 - 11.03.2018 Zweidaagesbummel Alti Garde ins Juhee
31.05.2018 20:00 - 22:00 GV AG